Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes ungdomsskole
Skolevegen 11
2270 FLISA
Org.nr 975273156
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 24,0 24,0 25,1 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,6 11,5 11,0 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,7 57,0 51,3 61,8 101,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 18,9 19,0 15,1 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 17,0 15,5 14,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 23,5 20,3 27,6 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 98,3 98,3 98,4 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 973 13 395 13 337 14 079 15 276
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 57 60 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no