Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes ungdomsskole
Skolevegen 11
2270 FLISA
Org.nr 975273156
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 24,0 25,1 27,9 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,5 11,0 10,3 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 2 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0 51,3 61,8 101,7 47,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 19,0 15,1 8,4 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 15,5 14,8 13,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,5 20,3 27,6 18,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 98,3 98,4 98,5 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 395 13 337 14 079 15 276 16 410
Undervisningstimer totalt per elev 52 57 60 64 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no