Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 72,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 45 296
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no