Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 75,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 47 223
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no