Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 4,1 2,8 2,7 2,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 7,0 7,7 7,3 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,0 0,0 33,3 13,6 11,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,2 0,0 21,8 51,9 59,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 9,0 9,9 9,4 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 9,5 10,9 11,4 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 57,6 50,0 38,5 76,9 76,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 342 2 964 1 927 1 927 1 927
Undervisningstimer totalt per elev 115 106 96 101 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no