Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Åsnes kommune 70,3 68,4 65,7 71,4 72,7
Hedmark fylke 2 049,6 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Åsnes kommune 11,6 12,0 12,3 10,9 10,7
Hedmark fylke 11,8 11,6 11,3 11,1 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Åsnes kommune 10 8 10 11 8
Hedmark fylke 314 306 329 327 345
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Åsnes kommune 72,7 88,1 71,0 64,7 81,4
Hedmark fylke 68,0 69,2 64,0 63,8 60,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Åsnes kommune 14,6 12,2 15,2 15,0 11,5
Hedmark fylke 15,3 14,8 15,8 15,4 16,6
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Åsnes kommune 11,1 11,7 12,8 11,0 11,0
Hedmark fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Åsnes kommune 16,9 17,0 15,5 14,8 13,9
Hedmark fylke 14,2 13,9 13,5 13,6 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Åsnes kommune 15,6 17,5 18,1 17,4 15,5
Hedmark fylke 15,8 15,6 15,6 15,3 15,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Åsnes kommune 14,7
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Åsnes kommune 13,5
Hedmark fylke 15,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Åsnes kommune 18,3
Hedmark fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Åsnes kommune 95,4 99,5 94,6 92,8 96,1
Hedmark fylke 97,9 97,7 97,1 97,2 97,2
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Åsnes kommune 46 031 43 892 41 138 45 334 45 296
Hedmark fylke 1 289 410 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Åsnes kommune 62 60 58 65 67
Hedmark fylke 60 61 63 64 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no