Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Alvdal kommune 37,7 36,0 35,3 38,1 35,2
Eidskog kommune 60,8 61,0 62,9 58,9 54,6
Elverum kommune 205,9 205,1 211,3 215,9 212,4
Engerdal kommune 20,4 22,1 19,1 20,7 22,3
Folldal kommune 19,8 22,0 21,0 21,2 20,6
Grue kommune 50,0 49,6 48,6 47,2 42,2
Hamar kommune 275,4 279,1 277,3 289,9 284,7
Kongsvinger kommune 178,0 178,4 179,4 169,9 158,2
Løten kommune 73,6 76,7 83,2 83,5 87,2
Nord-Odal kommune 50,1 48,2 55,1 57,8 58,1
Os kommune 21,1 23,6 22,1 20,8 21,2
Rendalen kommune 23,3 23,2 20,3 21,1 20,0
Ringsaker kommune 407,4 417,5 416,9 437,0 437,4
Stange kommune 185,3 190,7 187,1 187,9 190,0
Stor-Elvdal kommune 25,6 23,8 25,9 24,6 25,4
Sør-Odal kommune 88,1 81,6 82,2 76,9 81,7
Tolga kommune 23,0 21,6 22,3 22,4 22,3
Trysil kommune 69,6 72,4 77,0 80,2 72,9
Tynset kommune 79,2 78,7 78,2 78,1 77,8
Våler kommune 39,0 39,0 40,0 42,9 37,9
Åmot kommune 46,1 47,6 49,9 50,6 48,8
Åsnes kommune 70,3 68,4 65,7 71,4 72,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Alvdal kommune 8,9 9,7 9,6 8,8 9,9
Eidskog kommune 11,4 10,9 10,1 10,6 10,8
Elverum kommune 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9
Engerdal kommune 9,4 8,4 9,9 8,8 7,6
Folldal kommune 9,8 9,4 9,3 8,9 9,4
Grue kommune 10,8 11,2 10,6 10,5 10,8
Hamar kommune 13,1 13,1 13,2 13,0 13,1
Kongsvinger kommune 12,2 11,9 11,5 11,7 12,7
Løten kommune 12,0 12,5 11,1 11,1 10,7
Nord-Odal kommune 13,5 13,5 11,9 11,0 10,7
Os kommune 11,6 9,8 10,6 10,5 9,5
Rendalen kommune 9,0 9,1 10,8 10,6 10,5
Ringsaker kommune 11,1 10,5 10,3 10,0 10,2
Stange kommune 12,3 12,0 12,2 12,2 12,2
Stor-Elvdal kommune 9,9 10,2 9,6 9,6 9,2
Sør-Odal kommune 10,9 11,4 10,8 11,7 11,2
Tolga kommune 9,7 9,8 10,0 9,5 9,9
Trysil kommune 10,5 9,4 8,9 8,5 10,0
Tynset kommune 10,6 10,6 10,7 10,4 10,6
Våler kommune 10,5 10,2 9,6 8,8 10,1
Åmot kommune 13,2 12,5 11,9 11,4 10,5
Åsnes kommune 11,6 12,0 12,3 10,9 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Alvdal kommune 4 5 4 3 4
Eidskog kommune 11 10 11 10 12
Elverum kommune 36 38 38 36 38
Engerdal kommune 5 4 6 6 8
Folldal kommune 3 3 2 3 2
Grue kommune 9 11 12 13 9
Hamar kommune 53 53 56 54 59
Kongsvinger kommune 28 27 30 33 30
Løten kommune 15 13 14 11 15
Nord-Odal kommune 9 8 8 11 11
Os kommune 5 7 7 8 6
Rendalen kommune 3 3 4 2 3
Ringsaker kommune 41 34 34 36 38
Stange kommune 21 19 23 24 29
Stor-Elvdal kommune 3 3 4 4 3
Sør-Odal kommune 17 21 18 15 16
Tolga kommune 3 2 3 4 4
Trysil kommune 11 11 18 15 22
Tynset kommune 10 11 11 14 12
Våler kommune 8 8 6 4 7
Åmot kommune 8 7 9 9 8
Åsnes kommune 10 8 10 11 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Alvdal kommune 70,9 63,5 85,2 90,6 89,6
Eidskog kommune 54,6 56,1 49,4 52,1 44,0
Elverum kommune 67,3 63,8 64,6 68,9 64,9
Engerdal kommune 37,1 45,1 27,8 28,5 20,3
Folldal kommune 62,5 66,2 75,0 62,8 71,2
Grue kommune 52,8 43,4 38,0 33,3 45,8
Hamar kommune 59,5 59,7 57,4 59,4 53,9
Kongsvinger kommune 67,4 70,3 62,4 56,1 59,7
Løten kommune 52,6 59,8 56,6 69,4 54,6
Nord-Odal kommune 66,7 69,0 67,6 47,8 49,3
Os kommune 44,4 28,7 28,4 25,3 28,0
Rendalen kommune 63,8 57,8 43,1 80,7 66,5
Ringsaker kommune 98,3 118,8 117,4 108,6 105,8
Stange kommune 96,4 109,5 86,8 86,8 71,2
Stor-Elvdal kommune 73,3 62,2 55,1 47,1 64,3
Sør-Odal kommune 50,0 40,0 44,1 50,8 50,0
Tolga kommune 64,0 88,0 64,2 52,9 47,6
Trysil kommune 56,6 54,3 32,6 39,8 29,1
Tynset kommune 68,2 68,3 64,3 51,8 61,9
Våler kommune 46,0 44,5 60,2 82,7 47,1
Åmot kommune 66,5 79,0 60,5 52,9 54,1
Åsnes kommune 72,7 88,1 71,0 64,7 81,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Alvdal kommune 11,6 14,0 10,3 8,9 10,1
Eidskog kommune 18,8 17,2 17,7 17,7 21,7
Elverum kommune 17,7 18,6 18,0 16,5 18,0
Engerdal kommune 22,7 17,0 31,0 27,6 34,1
Folldal kommune 14,4 12,5 11,0 12,3 11,5
Grue kommune 18,4 21,8 24,5 27,4 20,9
Hamar kommune 19,1 19,0 20,0 18,5 20,9
Kongsvinger kommune 16,0 15,1 16,8 19,2 19,1
Løten kommune 20,1 17,5 16,6 13,5 16,6
Nord-Odal kommune 17,2 16,9 15,0 19,5 18,5
Os kommune 24,4 30,4 33,0 37,3 30,4
Rendalen kommune 12,6 14,1 22,1 11,6 13,6
Ringsaker kommune 10,1 8,1 8,1 8,4 8,7
Stange kommune 11,5 9,8 12,5 12,6 15,5
Stor-Elvdal kommune 11,6 14,7 15,6 18,3 12,8
Sør-Odal kommune 19,4 25,4 21,9 20,0 19,6
Tolga kommune 13,0 10,1 13,7 16,2 18,6
Trysil kommune 16,1 15,4 24,0 19,2 30,4
Tynset kommune 13,1 13,4 14,5 17,8 15,1
Våler kommune 19,8 20,0 14,3 9,7 19,5
Åmot kommune 17,2 13,9 17,2 18,7 16,7
Åsnes kommune 14,6 12,2 15,2 15,0 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn
Alvdal kommune 9,1 10,6 10,5 9,6 10,7
Eidskog kommune 11,8 11,2 10,8 11,9 12,0
Elverum kommune 15,4 15,2 14,5 14,1 14,4
Engerdal kommune 10,6 8,7 10,2 10,6 8,3
Folldal kommune 10,4 10,1 10,2 10,2 10,6
Grue kommune 11,2 11,8 11,7 10,9 11,6
Hamar kommune 14,2 14,0 14,2 13,8 14,0
Kongsvinger kommune 12,4 12,5 12,3 12,7 12,9
Løten kommune 14,4 15,0 12,9 12,0 11,3
Nord-Odal kommune 14,2 14,6 12,8 11,4 11,2
Os kommune 12,0 9,7 10,8 10,4 9,9
Rendalen kommune 9,6 9,2 10,7 10,5 10,8
Ringsaker kommune 11,9 11,5 11,4 10,9 11,1
Stange kommune 12,5 12,4 12,5 12,5 12,5
Stor-Elvdal kommune 11,3 10,5 11,0 10,1 11,1
Sør-Odal kommune 11,6 12,1 13,1 12,2 12,2
Tolga kommune 10,7 10,4 10,7 10,2 11,0
Trysil kommune 11,9 11,1 11,7 11,3 11,2
Tynset kommune 11,5 11,5 11,7 11,5 11,5
Våler kommune 11,1 10,7 9,9 8,2 10,6
Åmot kommune 13,5 13,2 13,0 12,5 10,9
Åsnes kommune 11,1 11,7 12,8 11,0 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Alvdal kommune 11,5 10,8 11,1 10,5 11,4
Eidskog kommune 14,7 14,3 12,8 13,0 13,5
Elverum kommune 14,0 14,3 14,8 14,3 14,7
Engerdal kommune 10,3 10,6 12,6 9,2 9,1
Folldal kommune 12,0 11,0 10,6 9,2 10,1
Grue kommune 13,8 14,2 12,7 13,6 13,5
Hamar kommune 14,6 15,2 15,0 15,5 16,2
Kongsvinger kommune 15,9 14,3 13,4 13,4 16,4
Løten kommune 11,8 11,9 11,1 13,3 13,0
Nord-Odal kommune 16,7 15,4 13,9 14,0 13,5
Os kommune 14,5 13,7 13,8 14,5 12,0
Rendalen kommune 10,3 12,0 15,2 14,8 13,3
Ringsaker kommune 14,5 14,0 14,1 13,9 14,5
Stange kommune 15,9 15,2 15,6 15,6 15,6
Stor-Elvdal kommune 10,5 13,1 10,1 11,7 8,9
Sør-Odal kommune 13,3 13,4 10,7 14,3 12,6
Tolga kommune 11,7 12,3 12,4 11,9 11,6
Trysil kommune 11,5 9,6 8,0 7,5 11,3
Tynset kommune 12,3 12,0 12,0 11,6 12,2
Våler kommune 13,2 13,3 13,1 14,7 13,0
Åmot kommune 16,9 14,7 14,1 13,5 13,5
Åsnes kommune 16,9 17,0 15,5 14,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Alvdal kommune 11,9 13,8 14,0 12,4 13,5
Eidskog kommune 14,4 14,2 13,7 14,8 15,0
Elverum kommune 18,0 17,5 17,2 17,3 17,6
Engerdal kommune 13,3 12,7 25,8 15,2 14,9
Folldal kommune 12,5 12,5 12,8 11,4 11,6
Grue kommune 14,7 15,0 14,2 13,1 14,5
Hamar kommune 18,7 18,6 18,6 18,2 18,7
Kongsvinger kommune 15,1 15,0 14,5 14,6 16,7
Løten kommune 16,4 17,9 15,8 16,6 15,7
Nord-Odal kommune 17,3 17,0 16,4 16,1 14,4
Os kommune 15,8 13,1 16,8 17,1 15,1
Rendalen kommune 11,0 11,7 13,3 12,9 13,0
Ringsaker kommune 15,3 14,6 14,3 14,2 14,6
Stange kommune 15,8 15,4 15,2 15,1 15,1
Stor-Elvdal kommune 12,4 13,7 13,8 12,2 12,2
Sør-Odal kommune 14,3 14,1 14,1 16,4 16,2
Tolga kommune 13,5 14,4 14,0 13,6 14,1
Trysil kommune 14,6 13,8 14,1 12,4 16,9
Tynset kommune 15,1 14,6 15,5 14,9 16,0
Våler kommune 13,4 14,0 12,5 11,1 13,1
Åmot kommune 16,4 15,8 18,4 17,5 15,3
Åsnes kommune 15,6 17,5 18,1 17,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Alvdal kommune 12,5
Eidskog kommune 14,5
Elverum kommune 16,2
Engerdal kommune 11,1
Folldal kommune 10,8
Grue kommune 11,6
Hamar kommune 17,1
Kongsvinger kommune 14,1
Løten kommune 16,2
Nord-Odal kommune 11,3
Os kommune 11,2
Rendalen kommune 12,1
Ringsaker kommune 12,8
Stange kommune 13,9
Stor-Elvdal kommune 12,9
Sør-Odal kommune 13,9
Tolga kommune 13,6
Trysil kommune 18,9
Tynset kommune 16,1
Våler kommune 11,5
Åmot kommune 13,8
Åsnes kommune 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Alvdal kommune 14,5
Eidskog kommune 14,0
Elverum kommune 18,6
Engerdal kommune 13,8
Folldal kommune 13,2
Grue kommune 15,1
Hamar kommune 18,7
Kongsvinger kommune 16,1
Løten kommune 15,9
Nord-Odal kommune 14,6
Os kommune 14,6
Rendalen kommune 12,0
Ringsaker kommune 14,3
Stange kommune 14,6
Stor-Elvdal kommune 12,3
Sør-Odal kommune 16,0
Tolga kommune 15,0
Trysil kommune 16,5
Tynset kommune 16,0
Våler kommune 13,6
Åmot kommune 17,3
Åsnes kommune 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Alvdal kommune 13,9
Eidskog kommune 16,2
Elverum kommune 18,4
Engerdal kommune 20,5
Folldal kommune 10,9
Grue kommune 16,7
Hamar kommune 21,0
Kongsvinger kommune 22,1
Løten kommune 15,2
Nord-Odal kommune 18,7
Os kommune 20,8
Rendalen kommune 15,7
Ringsaker kommune 18,2
Stange kommune 17,4
Stor-Elvdal kommune 11,2
Sør-Odal kommune 20,5
Tolga kommune 13,7
Trysil kommune 15,9
Tynset kommune 15,8
Våler kommune 14,5
Åmot kommune 15,2
Åsnes kommune 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Alvdal kommune 94,9 97,6 91,9 96,2 97,6
Eidskog kommune 97,8 97,9 93,3 97,9 96,8
Elverum kommune 98,0 97,7 99,2 97,2 98,0
Engerdal kommune 94,3 79,8 82,7 69,7 66,0
Folldal kommune 100,0 97,9 98,9 100,0 100,0
Grue kommune 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Hamar kommune 99,1 99,3 99,4 99,8 99,7
Kongsvinger kommune 96,2 97,8 96,5 94,1 95,4
Løten kommune 99,5 97,7 99,7 99,2 99,9
Nord-Odal kommune 98,5 97,8 89,0 98,8 91,4
Os kommune 96,9 97,5 99,4 99,6 99,6
Rendalen kommune 98,3 95,3 72,9 88,2 94,0
Ringsaker kommune 99,5 99,3 99,1 98,6 98,8
Stange kommune 99,5 99,2 98,5 99,0 99,3
Stor-Elvdal kommune 85,4 87,9 84,0 92,4 94,5
Sør-Odal kommune 93,9 88,6 93,4 90,9 89,8
Tolga kommune 90,5 86,5 91,9 97,8 94,8
Trysil kommune 97,8 96,5 96,5 98,1 97,0
Tynset kommune 96,7 97,3 96,1 94,9 91,4
Våler kommune 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0
Åmot kommune 100,0 100,0 97,5 99,0 98,1
Åsnes kommune 95,4 99,5 94,6 92,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Alvdal kommune 24 916 23 616 23 024 24 700 22 796
Eidskog kommune 38 429 37 993 38 354 36 039 34 199
Elverum kommune 129 967 129 428 134 271 137 786 135 918
Engerdal kommune 12 972 14 271 11 849 13 069 14 322
Folldal kommune 12 839 13 708 13 267 13 110 12 654
Grue kommune 31 972 29 662 30 089 29 171 26 392
Hamar kommune 169 894 172 183 172 280 173 932 174 771
Kongsvinger kommune 111 828 113 556 116 232 110 800 101 812
Løten kommune 45 670 45 328 50 035 50 137 52 864
Nord-Odal kommune 30 109 29 618 33 458 34 864 34 901
Os kommune 14 005 14 954 13 847 13 207 13 418
Rendalen kommune 14 751 14 756 12 766 13 268 12 338
Ringsaker kommune 259 757 271 784 274 978 284 003 281 656
Stange kommune 118 800 121 261 118 730 119 998 122 089
Stor-Elvdal kommune 15 591 15 146 16 469 15 781 16 095
Sør-Odal kommune 55 096 51 538 51 986 47 528 50 674
Tolga kommune 14 117 13 949 14 092 14 492 14 241
Trysil kommune 42 620 45 389 47 554 50 622 45 502
Tynset kommune 47 397 48 491 48 410 49 167 48 991
Våler kommune 24 110 24 106 25 619 28 040 24 420
Åmot kommune 28 539 29 724 30 981 31 097 30 008
Åsnes kommune 46 031 43 892 41 138 45 334 45 296
Undervisningstimer totalt per elev
Alvdal kommune 81 74 74 80 72
Eidskog kommune 62 65 70 66 66
Elverum kommune 53 53 55 56 55
Engerdal kommune 75 84 72 80 93
Folldal kommune 72 75 76 80 75
Grue kommune 66 63 67 68 65
Hamar kommune 54 54 54 55 55
Kongsvinger kommune 58 60 62 61 57
Løten kommune 59 56 64 64 67
Nord-Odal kommune 52 53 60 65 66
Os kommune 61 73 67 67 75
Rendalen kommune 79 78 66 67 68
Ringsaker kommune 64 68 69 72 70
Stange kommune 58 59 58 59 58
Stor-Elvdal kommune 72 70 74 74 77
Sør-Odal kommune 65 62 65 61 63
Tolga kommune 74 73 72 75 72
Trysil kommune 67 75 79 83 71
Tynset kommune 67 67 66 68 67
Våler kommune 68 70 74 82 70
Åmot kommune 54 57 60 62 68
Åsnes kommune 62 60 58 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no