Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 70,3 68,4 65,7 71,4 72,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,0 12,3 10,9 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 8 10 11 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 88,1 71,0 64,7 81,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 12,2 15,2 15,0 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,7 12,8 11,0 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 17,0 15,5 14,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 17,5 18,1 17,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 99,5 94,6 92,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 46 031 43 892 41 138 45 334 45 296
Undervisningstimer totalt per elev 62 60 58 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no