Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Åsnes kommune 75,0 72,5 68,5 74,1 75,4
Hedmark fylke 2 136,8 2 174,9 2 180,2 2 218,9 2 190,8
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Åsnes kommune 11,2 11,7 12,1 10,8 10,5
Hedmark fylke 11,6 11,3 11,2 11,0 11,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Åsnes kommune 11 8 11 12 10
Hedmark fylke 337 336 359 356 376
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Åsnes kommune 68,8 91,4 68,9 58,8 70,1
Hedmark fylke 65,4 65,3 60,6 60,7 57,8
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Åsnes kommune 15,0 11,5 15,5 16,4 13,2
Hedmark fylke 15,8 15,4 16,5 16,0 17,2
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Åsnes kommune 10,8 11,5 12,6 10,9 10,8
Hedmark fylke 12,5 12,3 12,3 11,9 12,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Åsnes kommune 16,9 17,0 15,5 14,8 13,9
Hedmark fylke 14,1 13,5 13,3 13,5 14,0
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Åsnes kommune 15,0 16,9 17,7 17,1 15,2
Hedmark fylke 15,7 15,5 15,5 15,3 15,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Åsnes kommune 14,3
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Åsnes kommune 13,3
Hedmark fylke 15,6
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Åsnes kommune 18,3
Hedmark fylke 17,9
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Åsnes kommune 92,9 96,4 92,1 92,1 95,3
Hedmark fylke 97,4 97,2 96,6 96,8 96,9
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Åsnes kommune 49 373 46 856 43 065 47 261 47 223
Hedmark fylke 1 346 983 1 373 070 1 382 325 1 401 675 1 385 118
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Åsnes kommune 64 61 59 66 68
Hedmark fylke 61 63 64 65 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no