Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 3418
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 72,5 68,5 74,1 75,4 77,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,1 10,8 10,5 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 11 12 10 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,4 68,9 58,8 70,1 60,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 15,5 16,4 13,2 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,6 10,9 10,8 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 15,5 14,8 13,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,7 17,1 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 92,1 92,1 95,3 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 46 856 43 065 47 261 47 223 49 040
Undervisningstimer totalt per elev 61 59 66 68 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no