Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 75,0 72,5 68,5 74,1 75,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,7 12,1 10,8 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 8 11 12 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,8 91,4 68,9 58,8 70,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 11,5 15,5 16,4 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,5 12,6 10,9 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 17,0 15,5 14,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,9 17,7 17,1 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 96,4 92,1 92,1 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 49 373 46 856 43 065 47 261 47 223
Undervisningstimer totalt per elev 64 61 59 66 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no