Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsly skole
Årnsetflata 33
7100 RISSA
Org.nr 975282481
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Indre Fosen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 38,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 25 222
Undervisningstimer totalt per elev 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no