Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsly skole
Årnsetflata 33
7100 RISSA
Org.nr 975282481
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Indre Fosen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Åsly skole 38,0 37,5 38,1 35,4 38,2
Indre Fosen kommune 125,8 125,6
Trøndelag fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Åsly skole 11,5 11,0 11,2 12,1 11,7
Indre Fosen kommune 10,8 10,6
Trøndelag fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Åsly skole 3 2 2 3 5
Indre Fosen kommune 18 23
Trøndelag fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Åsly skole 148,0 172,3 177,5 144,1 77,3
Indre Fosen kommune 67,0 53,2
Trøndelag fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Åsly skole 7,1 6,0 5,8 7,7 14,1
Indre Fosen kommune 14,5 18,2
Trøndelag fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Åsly skole 12,9 12,5 11,7 12,7 12,4
Indre Fosen kommune 11,3 11,1
Trøndelag fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Åsly skole 13,5 12,6 14,5 15,2 14,4
Indre Fosen kommune 13,9 13,3
Trøndelag fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Åsly skole 17,2 16,1 16,2 19,2 17,6
Indre Fosen kommune 15,5 15,3
Trøndelag fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Åsly skole 16,9 14,3
Indre Fosen kommune 12,9 13,0
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Åsly skole 20,1 19,1
Indre Fosen kommune 16,7 15,7
Trøndelag fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Åsly skole 20,6 20,0
Indre Fosen kommune 17,6 17,8
Trøndelag fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Åsly skole 99,3 98,9 97,2 97,0 96,6
Indre Fosen kommune 95,7 93,5
Trøndelag fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Åsly skole 24 436 24 792 24 898 22 936 25 222
Indre Fosen kommune 80 842 82 160
Trøndelag fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Åsly skole 61 64 63 59 61
Indre Fosen kommune 66 68
Trøndelag fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no