Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsly skole
Årnsetflata 33
7100 RISSA
Org.nr 975282481
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Indre Fosen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,0 37,5 38,1 35,4 38,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,0 11,2 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,0 172,3 177,5 144,1 77,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 6,0 5,8 7,7 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,5 11,7 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 12,6 14,5 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,1 16,2 19,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,6 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 98,9 97,2 97,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 24 436 24 792 24 898 22 936 25 222
Undervisningstimer totalt per elev 61 64 63 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no