Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åskollen skole
Tverrliggeren 10
3038 DRAMMEN
Org.nr 975284417
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,1 31,6 34,1 33,9 34,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,0 17,5 15,6 15,7 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 4 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,4 101,8 123,0 96,9 70,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 15,8 11,8 15,1 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 17,6 15,8 15,8 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,9 18,1 17,8 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,5 100,0 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 20 526 21 557 23 561 23 427 24 223
Undervisningstimer totalt per elev 41 42 47 47 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no