Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åskollen skole
Tverrliggeren 10
3038 DRAMMEN
Org.nr 975284417
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,4 29,1 31,6 34,1 33,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,8 18,0 17,5 15,6 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1 85,4 101,8 123,0 96,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,5 20,0 15,8 11,8 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,7 17,8 17,6 15,8 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 19,4 19,9 18,1 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 782 20 526 21 557 23 561 23 427
Undervisningstimer totalt per elev 39 41 42 47 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no