Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsheim ungdomsskole
Myrstadvegen 3
7080 HEIMDAL
Org.nr 975279049
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,3 34,6 30,4 31,5 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,3 13,8 14,2 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 221,5 139,3 133,7 148,1 187,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 7,8 8,9 8,6 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 16,4 18,4 19,0 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,9 20,0 21,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 035 20 027 17 105 18 420 18 534
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 47 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no