Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsheim barneskole
Myrstadvegen 1
7080 HEIMDAL
Org.nr 975279022
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 33,1 33,1 31,1 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 15,9 16,3 15,9 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 146,9 111,1 75,3 72,2 61,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 12,5 18,7 20,6 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 15,8 16,4 16,1 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,5 18,5 19,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,0 100,0 96,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 119 21 371 21 286 21 494 21 847
Undervisningstimer totalt per elev 52 47 46 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no