Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsheim barneskole
Myrstadvegen 1
7080 HEIMDAL
Org.nr 975279022
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,1 33,1 31,1 31,6 29,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 16,3 15,9 15,1 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,1 75,3 72,2 61,2 63,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 18,7 20,6 23,0 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 16,4 16,1 15,3 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,5 19,3 16,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 100,0 96,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 371 21 286 21 494 21 847 20 248
Undervisningstimer totalt per elev 47 46 47 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no