Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsgården skole
Granåsveien 46
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Org.nr 974605732
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,7 25,4 21,5 20,1 19,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 9,0 10,6 11,2 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,8 98,1 127,8 162,9 121,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 8,4 7,5 6,2 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 8,9 10,6 11,3 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 10,9 11,6 13,0 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 836 17 275 14 477 13 309 12 714
Undervisningstimer totalt per elev 51 83 70 66 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no