Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsgården skole
Granåsveien 46
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Org.nr 974605732
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 21,5 20,1 19,3 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 10,6 11,2 12,7 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,1 127,8 162,9 121,8 108,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 7,5 6,2 9,3 10,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 10,6 11,3 12,9 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 11,6 13,0 16,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 275 14 477 13 309 12 714 13 300
Undervisningstimer totalt per elev 83 70 66 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no