Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsgård skole
Idrettsveien 10
1434 ÅS
Org.nr 974603209
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 24,0 25,9 26,7 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 17,1 16,9 16,4 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 224,1 218,9 161,9 123,4 148,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 7,0 9,2 11,9 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 17,1 16,9 16,4 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,8 18,7 18,3 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 645 15 998 16 996 17 600 20 549
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 44 45 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no