Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åseral kommune
Kommunenr 4224
Alle grunnskoler med adresse i Åseral kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 16,4 16,8 18,1 15,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 9,1 8,3 7,6 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,3 33,6 54,8 49,8 39,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,1 24,1 13,5 14,0 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 9,8 9,4 8,0 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,4 11,0 8,9 9,2 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 12,0 10,9 10,2 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 95,3 98,9 96,9 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 695 10 307 10 631 11 798 10 080
Undervisningstimer totalt per elev 89 77 85 94 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no