Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åseral barne- og ungdomsskule
Bordalen 2
4540 ÅSERAL
Org.nr 975271633
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Åseral kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,1 18,7 16,4 16,8 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 7,9 9,1 8,3 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,6 30,3 33,6 54,8 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 23,1 24,1 13,5 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 9,2 9,8 9,4 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,2 8,4 11,0 8,9 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 10,7 12,0 10,9 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 96,1 95,3 98,9 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 646 11 695 10 307 10 631 11 798
Undervisningstimer totalt per elev 99 89 77 85 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no