Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsenhagen skole
Åsenhagen 77
2020 SKEDSMOKORSET
Org.nr 973608908
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,4 38,3 37,9 40,4 40,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,9 14,7 14,3 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,0 120,9 113,2 81,8 93,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 11,0 11,6 15,6 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,0 15,0 14,5 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,3 16,1 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 93,5 94,0 97,9 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 483 25 280 25 024 26 790 26 791
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 50 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no