Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsenhagen skole
Åsenhagen 77
2020 SKEDSMOKORSET
Org.nr 973608908
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,3 37,9 40,4 40,6 40,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,7 14,3 14,3 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,9 113,2 81,8 93,7 109,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 11,6 15,6 13,6 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,0 14,5 14,6 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,1 16,0 16,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 94,0 97,9 95,0 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 25 280 25 024 26 790 26 791 26 334
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 52 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no