Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Nordlifaret 46
1473 LØRENSKOG
Org.nr 975290549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,8 29,1 30,0 30,3 29,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 13,8 12,5 12,5 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,5 84,6 119,0 119,3 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 13,6 9,1 9,1 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,1 12,5 12,5 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 20,3 17,6 17,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 88,4 89,4 85,7 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 926 17 948 19 191 19 514 19 240
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 59 59 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no