Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Nordlifaret 46
1473 LØRENSKOG
Org.nr 975290549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,3 27,8 29,1 30,0 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 14,0 13,8 12,5 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,8 71,5 84,6 119,0 119,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 16,2 13,6 9,1 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 14,0 14,1 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,4 20,3 17,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,5 97,3 88,4 89,4 85,7
Lærertimer som gis til undervisning 18 435 16 926 17 948 19 191 19 514
Undervisningstimer totalt per elev 60 53 54 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no