Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 107,4 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 8,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 31 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 245,5 27,4 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6 29,1 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 14,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 13,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 13,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,4 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 91,3 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 270 69 761 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 79 81 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no