Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 437,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 38 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 245,5 105,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6 8,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 14,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 14,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 98,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 270 281 656 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 79 70 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no