Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 245,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 270
Undervisningstimer totalt per elev 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no