Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 437,4 2 190,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,2 11,2 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 38 376 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 245,5 105,8 57,8 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6 8,7 17,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,1 12,0 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 14,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 14,6 15,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 12,8 14,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 14,3 15,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2 17,9 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 98,8 96,9 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 270 281 656 1 385 118 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 79 70 64 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no