Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 3,8 2 938,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 7,8 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 452
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 20,4 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 37,1 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,3 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 12,1 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,5 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 876 2 746 1 885 517
Undervisningstimer totalt per elev 84 95 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no