Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 437,0 2 116,9 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 10,0 11,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 36 327 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 108,6 63,8 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 8,4 15,4 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,9 12,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,9 13,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 14,2 15,3 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,6 97,2 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 876 284 003 1 336 145 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 84 72 64 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no