Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 3,8 2 786,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 8,8 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 445
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,5 23,9 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 35,7 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,5 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 14,1 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 55,1 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 4 324 2 691 1 779 179
Undervisningstimer totalt per elev 75 84 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no