Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 416,9 2 080,7 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,3 11,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 34 329 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,5 117,4 64,0 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 8,1 15,8 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,4 12,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1 13,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 14,3 15,6 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,1 97,1 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 324 274 978 1 319 429 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 75 69 63 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no