Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 5,5 2 668,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 6,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 398
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 28,3 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 21,7 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 7,9 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 11,3 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,3 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 564 3 876 1 691 522
Undervisningstimer totalt per elev 75 114 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no