Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 417,5 2 066,1 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,5 11,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 34 306 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 118,8 69,2 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 8,1 14,8 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,5 12,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,0 13,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 14,6 15,6 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 97,7 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 564 271 784 1 304 353 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 75 68 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no