Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,7 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 019 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 71 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no