Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Åsen skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 407,4 2 049,6 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,1 11,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 41 314 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,0 98,3 68,0 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 10,1 15,3 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,9 12,6 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 15,3 15,8 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,6 99,5 97,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 232 259 757 1 289 410 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no