Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Åsen skole 6,4 6,2 6,8 6,1 5,7
Ringsaker kommune 5,5 3,8 3,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Åsen skole 9,9 9,9 8,8 9,4 10,5
Ringsaker kommune 6,5 8,8 7,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Åsen skole 1 1 1 0 0
Ringsaker kommune 1 1 1
Innlandet fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Åsen skole 82,4 79,5 73,4 245,5 172,7
Ringsaker kommune 28,3 23,9 20,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Åsen skole 11,6 11,8 11,7 3,6 5,8
Ringsaker kommune 21,7 35,7 37,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Åsen skole 10,7 10,9 9,7 10,8 11,6
Ringsaker kommune 7,9 10,5 9,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Åsen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ringsaker kommune 0,0 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Åsen skole 11,6 11,6 11,1 12,2 12,4
Ringsaker kommune 11,3 14,1 12,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Åsen skole 11,9 12,4
Ringsaker kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Åsen skole 12,4 12,5
Ringsaker kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Åsen skole 0,0 0,0
Ringsaker kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Åsen skole 100,0 100,0 100,0 97,3 100,0
Ringsaker kommune 87,3 55,1 87,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Åsen skole 4 564 4 324 4 876 4 270 4 019
Ringsaker kommune 3 876 2 691 2 746
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Åsen skole 75 75 84 79 71
Ringsaker kommune 114 84 95
Innlandet fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no