Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Kauserudvegen 1
2365 ÅSMARKA
Org.nr 975270742
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,2 6,8 6,1 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,9 8,8 9,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 79,5 73,4 245,5 172,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 11,8 11,7 3,6 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,9 9,7 10,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 11,6 11,1 12,2 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 564 4 324 4 876 4 270 4 019
Undervisningstimer totalt per elev 75 75 84 79 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no