Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Ragnar Raanaas Vei 22
3050 MJØNDALEN
Org.nr 974544199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Åsen skole 17,4 18,2 18,7 18,1 18,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Åsen skole 12,4 11,0 11,3 10,5 11,4
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Åsen skole 2 3 2 3 2
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Åsen skole 84,2 57,5 79,1 60,8 77,7
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Åsen skole 13,5 17,6 12,8 15,6 13,3
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Åsen skole 12,3 11,2 11,5 10,6 11,5
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Åsen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Åsen skole 14,3 13,0 14,5 12,6 13,8
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Åsen skole 11,1 12,9
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Åsen skole 14,9 14,8
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Åsen skole 0,0 0,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Åsen skole 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Åsen skole 11 771 12 433 12 371 12 144 12 075
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Åsen skole 60 68 65 71 65
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no