Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Ragnar Raanaas Vei 22
3050 MJØNDALEN
Org.nr 974544199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 17,4 18,2 18,7 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,4 11,0 11,3 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,5 84,2 57,5 79,1 60,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 13,5 17,6 12,8 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,3 11,2 11,5 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 14,3 13,0 14,5 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 278 11 771 12 433 12 371 12 144
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 68 65 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no