Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen skole
Ragnar Raanaas Vei 22
3050 MJØNDALEN
Org.nr 974544199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,4 18,2 18,7 18,1 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,0 11,3 10,5 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,2 57,5 79,1 60,8 77,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 17,6 12,8 15,6 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,2 11,5 10,6 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,0 14,5 12,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 771 12 433 12 371 12 144 12 075
Undervisningstimer totalt per elev 60 68 65 71 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no