Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsen barne- og ungdomsskole
Hammerøyvegen 2
7630 ÅSEN
Org.nr 975279456
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 19,0 18,9 21,0 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,4 12,4 11,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,5 96,3 78,6 109,3 113,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 12,9 14,8 9,7 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,5 13,7 12,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 14,7 13,6 12,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 16,1 15,7 14,3 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 793 13 424 12 655 14 174 13 453
Undervisningstimer totalt per elev 60 57 58 64 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no