Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åse skole
Åsegjerdet 24
6017 ÅLESUND
Org.nr 974573504
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 26,6 27,0 28,2 32,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,4 14,2 13,3 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 209,6 137,2 127,8 193,2 193,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 9,5 10,0 6,3 5,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 15,0 14,2 13,4 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,5 18,1 16,6 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 855 17 850 18 069 19 047 22 379
Undervisningstimer totalt per elev 48 51 52 56 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no