Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åse Montessoriskole (privat)
Åse
8484 RISØYHAMN
Org.nr 992487186
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åse og Omegn Privatskolelag (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,5 6,6 6,2 6,0 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 8,1 8,5 8,3 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,8 26,0 37,4 21,3 31,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 30,3 22,3 38,0 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 8,1 10,0 9,7 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 8,6 11,0 18,6 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 66,6 64,2 66,2 66,1 58,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 136 4 769 4 509 4 372 5 299
Undervisningstimer totalt per elev 114 92 87 89 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no