Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsbygda skole
Sjøvegen 2
2332 ÅSVANG
Org.nr 975289168
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 7,2 6,8 6,5 6,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 9,8 10,6 10,8 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1 220,0 0,0 123,5 107,1 90,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,7 0,0 7,5 8,6 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,9 10,8 10,8 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 10,2 11,7 11,2 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 244 4 826 4 408 4 119 4 161
Undervisningstimer totalt per elev 86 75 70 69 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no