Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ås ungdomsskole
Mellomveien 4
1434 ÅS
Org.nr 974603268
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 27,3 38,3 30,4 39,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 15,1 10,6 13,4 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,2 396,6 372,0 663,0 403,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 3,2 2,6 1,8 2,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 20,2 14,1 17,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 31,5 21,1 25,3 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,3 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,7 98,7 91,6 98,6 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 20 286 15 134 23 030 17 533 23 182
Undervisningstimer totalt per elev 53 43 62 49 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no