Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ås ungdomsskole
Mellomveien 4
1434 ÅS
Org.nr 974603268
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 663,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 533
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no