Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ås ungdomsskole
Mellomveien 4
1434 ÅS
Org.nr 974603268
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,2 34,8 27,3 38,3 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,3 15,1 10,6 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 165,1 116,2 396,6 372,0 663,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 9,4 3,2 2,6 1,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 16,4 20,2 14,1 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 19,5 31,5 21,1 25,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,1 70,7 98,7 91,6 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 558 20 286 15 134 23 030 17 533
Undervisningstimer totalt per elev 49 53 43 62 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no