Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 3021
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 209,0 200,9 214,8 204,6 223,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,6 12,8 13,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 22 23 23 27 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,9 106,2 106,5 92,0 101,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 11,3 10,8 13,1 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 14,0 13,5 13,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 16,7 14,9 17,5 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 18,0 17,7 18,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,6 92,7 92,4 92,3 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 132 147 126 790 137 923 132 200 143 858
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 56 54 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no