Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 0214
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 204,3 209,0 200,9 214,8 204,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,0 13,6 12,8 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 20 22 23 23 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,9 111,9 106,2 106,5 92,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 10,3 11,3 10,8 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,4 14,0 13,5 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 16,1 16,7 14,9 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,1 18,0 17,7 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 88,6 92,7 92,4 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 127 848 132 147 126 790 137 923 132 200
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 53 56 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no