Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årvoll skole
Bård Skolemesters Vei 1
0590 OSLO
Org.nr 974590395
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 54,2 54,3 57,9 53,2 53,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 16,6 15,4 15,8 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 14 14 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,6 101,9 58,9 52,7 72,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 14,4 23,4 27,1 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 18,9 16,3 18,0 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,5 20,9 20,6 19,1 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,7 23,4 20,6 20,9 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,4 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7 22,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 99,7 96,8 92,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 33 616 33 820 36 503 33 827 33 915
Undervisningstimer totalt per elev 44 42 46 45 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no