Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årum skole
Kilevoldveien 22b
1659 TORP
Org.nr 974565331
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,8 13,5 12,2 12,8 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,9 12,9 11,8 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 266,7 197,5 423,5 402,9 148,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 6,0 2,8 2,7 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,8 12,9 11,9 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 15,7 15,0 14,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 386 9 213 8 290 8 831 8 168
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 58 63 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no