Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årnes skole
Runnivegen 24
2150 ÅRNES
Org.nr 975272427
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 21,4 20,1 20,9 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 10,4 11,9 11,7 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,8 117,0 94,6 68,7 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 8,0 11,2 15,2 26,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,6 13,1 12,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 11,7 13,5 13,2 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 93,7 95,0 89,2 87,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 313 14 075 13 086 13 682 13 510
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 62 62 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no