Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årnes skole
Runnivegen 24
2150 ÅRNES
Org.nr 975272427
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 18,5 21,4 20,1 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,3 10,4 11,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,9 126,8 117,0 94,6 68,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 8,1 8,0 11,2 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,0 11,6 13,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 13,6 11,7 13,5 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 64,4 94,2 93,7 95,0 89,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 632 12 313 14 075 13 086 13 682
Undervisningstimer totalt per elev 71 65 70 62 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no