Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Årlivoll skole
Svorkmo
7327 SVORKMO
Org.nr 974588420
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Orkland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 793
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no